Deltagande team

Här presenteras de tre teamen i den sk kärntruppen samt de gästspel som genom åren deltagit i Greven Cup.

Kärntruppen består av Team Finn Kota, Team Håvmästarna och Team Lera.

Gästspel som hittills deltagit är Team Kroge och Team Kungliga Trumpetverket. Dessutom deltog Sveriges och kanske världens mest frusne polarforskare med son vid ett tillfälle. Okänt vad deras officiella tävlingsnamn var vid tidpunkten, men Team ”Äh lägg av!” kan vara rätt.