Hur var det egentligen…

Varje år genomförs två deltävlingar av Greven Cup, en på våren och en på hösten. För varje deltävling koras en vinnare som får äran att pryda bokhyllan med vandringspokalen ”Greven” under det närmaste halvåret.

Greven Cup i sin nuvarande form har genomförts sedan hösten 2011. Tävlingen har dock väsentligt äldre traditioner än så. Reglemente och namn har vuxit fram allt eftersom.

I den mån det finns lite trevliga bilder bevarade, som inte i alltför stor utsträckning bryter mot regler och normer, publicerar vi dem här. Deltävling för deltävling. Håll till godo.